Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ “Kurumsal SOME” Eğitim Paketi – 2015

Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.
SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır.

Kurumsal SOME’lerde istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler Tablo 6’da verilmiştir. Eğitimler, Kurumsal SOME personelinin sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber olay müdahale koordinasyonu yapabilmesi için gerekli olan temel yetkinlikleri vermeyi hedeflemektedir. Kurumsal SOME eğitimleri konusunda detay bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Eğitim Listesi ve Süreleri:

Eğitim Adı
Eğitim Süresi
Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi
3 Gün
Sızma Testi (Penetration Test) Eğitimi
5 Gün
Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi
2 Gün
Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi
2 Gün
Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi
2 Gün
Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi
1 Gün
Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi
5 Gün
Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi
2 Gün
Ağ Adli Analizi Eğitimi
3 Gün
Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi
3 Gün
DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi
2 Gün
Bilişim Hukuku Eğitimi
2 Gün
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
3 Gün

 

Neden BGA Eğitimleri?

 

  • Online ve yerinde laboratuvar çalışma imkanı
  • Türkçe Eğitim Notları (Sunum şeklinde)
  • Her biri 300 sayfa 9 adet lab kitabı (Toplam 650 adet uygulama detayı)
  • Her biri en az 5 yıllık kıdemli eğitmenler *
  • Saha deneyimi ve tecrübe aktarımı
  • Ücretsiz tekrar eğitimleri
  • Kariyer danışmanlığı

 

BGA eğitmenleri – https://www.bgasecurity.com

 

Eğitim Tarihleri
SOME eğitimleri genele açık sınıf ve kuruma özel sınıf olmak üzere iki farklı şekilde verilmektedir. Özel sınıf eğitimler için eğitim tarihleri, hafta içi, hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışı olabilmektedir. Genele açık sınıflar sadece hafta içi mesai saatleri süresince gerçekleştirilmektedir.
Genele açık eğitim takvimi https://www.bgasecurity.com/egitim-takvimi/ adresinden duyurulacaktır.

 

Özet Eğitim İçerikleri:
USOM tarafından önerilen özet eğitim içerikleri aşağıda yer almaktadır. Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ olarak her bir eğitimle ilgili detaylı Türkçe eğitim notlarımız ve lab senaryolarımız hazırdır.

 

Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□Temel ağ bilgisi
□     İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
□     Sınır güvenliği yapılarını tanıma.
Ana Konular
□     Zafiyet, tehdit tanımları
□     Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
□     Windows işletim sistemi denetimi
□     Unix/Linux sistemlerin denetimi
□     Bir ağın topolojisini çıkartma
□     Sınır sistemleri denetimi
Sızma Testleri Eğitimi
Ön Şartlar
□     Temel ağ bilgisi
□     İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
□     Etki alanı bilgisi
□     Sınır güvenliği yapılarını tanıma
Ana Konular
□     Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar
□     Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama
□     Keşif ve zafiyet tarama
□     Zafiyet istismar etme (exploitation)
□     Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri
□     İstismar sonrası yapılması gerekenler (post-exploitation)
□     Veritabanı sızma testleri
□     Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları
□     Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri
□     Sosyal mühendislik
□     Web uygulamaları sızma testleri

 

Saldırı Teknikleri Eğitimi
Ön Şartlar
□  Temel TCP/IP bilgisi
□  Temel işletim sistemi bilgisi
Ana Konular
□  Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama
□  TCP/IP İletişiminde Oturuma Müdahale
□  Güvenlik Duvarları
□  Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri
□  Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri ile İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma
□  Host/Ağ/Port Keşif Ve Tarama Araçları
□  Zafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
□  Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
□  Kablosuz Ağlar ve Güvenlik
□  Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
□  VPN ve Şifreleme Teknolojileri
□  Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
□  Güvenlik Amaçlı Kullanılan Firefox Eklentileri
□  Linux sistem yönetimi ve güvenliği
□  TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi
□  Paket Analizi, Sniffing

 

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□Temel işletim sistemi bilgisi
□Temel TCP/ IP bilgisi
□Temel Linux bilgisi
Ana Konular
□Trafik Analizi Temelleri
□Uygulama Protokolleri ve Trafik Analizi
□Açık Kaynak Kodlu Saldırı Tespit Sistemi
□Ağ Trafiği Analizi ve İzleme
□Uygulama protokolleri için saldırı tespit metotları
□Kayıt Yapılandırma Ayarları
□Kayıt Analiz Yöntemleri ve Teknikleri
□Kayıt Yönetimi
□Büyük Boyutlu Kayıtların İşlenmesi
□Kayıtları İzleme
□Olay Müdahalesi için Kayıtlar
□Adli Analiz Kayıtları
□Uyumluluk için Kayıt
□Kayıt Toplamada En Sık Yapılan Yanlışlar
□Kayıt Standartları

 

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi
□TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
□Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi
Ana Konular
□Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
□Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
□SIM çözümlerine örnekler
□Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
□Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
o   OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
o   OSSIM Kurulumu
o   OSSIM Konfigürasyonu
o   OSSIM Web Konsolu
o   Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
o   OSSIM ajanı ile bilgi toplama
o   SYSLOG ile bilgi toplama
□Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)
□Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
□Olay analizi ve müdahale
□Sistem bakımı ve güncelleme

 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
Hem idari süreçler, hem bilişim sistemleri altyapısı konularında tecrübe sahibi olmak.
Ana Konular
□     Giriş (Tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar)
□     SOME temel konuları (SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi)
□     Siber olay müdahale süreci (olay müdahale servis tanımı ve servis işlevleri)
□     SOME operasyonel elemanları (yazılım, donanım, politika ve prosedürler)
□     SOME proje planı
Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi
Ön Şartlar
□     Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi.
Ana Konular
□     Bilgisayar olaylarına müdahale
□     Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
□     İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler (Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
□     Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler vb.) verilerin kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
□     Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
□     Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya incelemesi yapılması
□     Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
□     Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde saklanması

 

Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi
Ön Şartlar
□      Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi
Ana Konular
□  Sayısal Adli Analiz Temelleri ve Kanıt Toplama
□  Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 1 – Dizi Sorguları, Veri madenciliği ve E-posta Adli Analizi
□  Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 2 – Kayıt Defteri ve USB Analizi
□  Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 3 – Kayıt Dosyası Analizi
□  Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 4 – Web Tarayıcı Analizi
□  Uygulamalı: Sayısal Adli Analiz Yarışması
Ağ Adli Analizi Eğitimi
Ön Şartlar
□      Katılımcıların (VirtualBox veya VMWare) üzerinde çalıştırılacak sanal işletim sistemini sıkıntısız çalıştırabilecek bir bilgisayarının olması.
□      Katılımcıların Linux işletim sistemi temelleri ve uygulamaları hakkında bilgili olması.
□      Katılımcıların Linux işletim sistemlerinde basit kurulum ve bağlantı işlemlerini yapabilir düzeyde olması (IP Adresi atama, log dosyası takip etme, editör kullanımı vb.).
□      Katılımcıların genel ağ protokolleri (IP, HTTP, TCP, UDP, vb.) ve ağ dinleme araçları (wireshark, tcpdump vb.) hakkında giriş seviyesinde bilgisinin olması.
Ana Konular
□      Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi
□      Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların güvenilir olması
□      Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler
□      Mobil cihaz güvenliği
□      Uygulamalar

 

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi
Ön Şartlar
□      Temel işletim sistemi bilgisi
Ana Konular
□  Uygulamalı: Zararlı Yazılım Araçları ve Yöntemleri
□  Uygulamalı: Zararlı Yazılım Analizi Temelleri
□  Uygulamalı: Diğer Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
□  Uygulamalı: Zararlı Kod Analizi
□  Uygulamalı: Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri
DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi
Ön Şartlar
□     Temel TCP/IP bilgisi
Ana Konular
□     DDoS saldırı çeşitleri
□     DDoS saldırı analizi
□     DDoS ile mücadele

 

Bilişim Hukuku Eğitimi[1]
Ön Şartlar
□     Belirli bir ön şart yoktur.
Ana Konular
□     Adli Sürecin yürütülmesi temel eğitimi
□     Bilgisayar teknolojisi
□     Sayısal veri teknolojisi
□     İşletim sistemi ve yazılımlar
□     İnternet teknolojisi
□     İstemciler için ağ güvenliği
□     Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
□     Bilişim kültürü
□     İnternet arama motorları
□     İnteraktif bankacılık-ceza
□     Bilişim suçları-kanun maddeleri
□     Elektronik imza
□     Bilişim suçları-örnek olaylar
□     Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
□     Bilirkişi raporları
□     Alan adları hukuku
□     Delil tespiti-hukuk
□     Delil tespiti-ceza
□     İnternet servis sağlayıcılar
□     Spam-yığın E-posta-SMS
□     İnternet sitelerinin filtrelenmesi
□     E-tüketici
□     Av.tr- e-baro
□     Sanal kumar
□     E-devlet uygulamaları
□     Uluslararası mevzuat
□     İnteraktif bankacılık-hukuk
□     Yüksek mahkeme kararları
□     UYAP
□     Kişisel verilerin korunması
□     Fikri haklar-ilgili hükümler
□     Telekomünikasyon hukuku
□     Çocuk pornografisi

 

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
Ön Şartlar
□     Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanışıklık avantaj olmaktadır.
Ana Konular
□     Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
□     ISO 27001’de “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al” döngüsü
□     Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
□     ISO 27001 temel kontrol alanları
o   Güvenlik politikası
o   Bilgi güvenliği organizasyonu
o   Varlık yönetimi
o   İnsan kaynakları güvenliği
o   Fiziksel ve çevresel güvenlik
o   İletişim ve işletim yönetimi
o   Erişim kontrolü
o   Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
o   Bilgi güvenliği olay yönetimi
o   İş sürekliliği yönetimi
o   Uyum
□     ISO 27001’e uygunluk denetimi
o   Denetim planlama
o   Denetim kontrol listeleri
o   Uygunsuzluklar ve raporlama
□     Çeşitli uygulamalar

 

This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 2 =