Saldırı Tespit Sisteminiz(Snort) Paket Kaçırıyor mu?

Snort kullanılan ortamlarda en önemli parametrelerden biri Snort’un trafiğin ne kadarını işleyebildiğidir. Çeşitli sebeplerden dolayı Snort paket kaçırıyor olabilir.

Paket kaçırma demek daha çok false positive, false negative demektir. Yani kısaca saldırı tespit sisteminin ne kadar işlevsel olduğu paket kaçırma oranıyla ters orantılıdır. Ne kadar az paket kaçırıyorsa o kadar sağlıklı çalışıyor demektir.

Snort kullanımında proses sonlandırıldıktan sonra ekrana ne kadar trafik yakaladığı, ne kadar trafiği düşürdüğü, trafiğin ne kadarı hangi protokolden oluşuyor gibi bilgileri ekrana basacaktır.

===============================================================================
Packet Wire Totals:
Received: 4944815
Analyzed: 4914581 (99.389%)
Dropped: 30180 (0.610%)
Outstanding: 54 (0.001%)
===============================================================================
Breakdown by protocol (includes rebuilt packets):
ETH: 4920496 (100.000%)
ETHdisc: 0 (0.000%)
VLAN: 0 (0.000%)
IPV6: 14 (0.000%)
IP6 EXT: 0 (0.000%)
IP6opts: 0 (0.000%)
IP6disc: 0 (0.000%)
IP4: 4919708 (99.984%)
IP4disc: 0 (0.000%)
TCP 6: 0 (0.000%)
UDP 6: 0 (0.000%)
ICMP6: 0 (0.000%)
ICMP-IP: 0 (0.000%)
TCP: 4764304 (96.826%)
UDP: 155176 (3.154%)
ICMP: 228 (0.005%)
TCPdisc: 0 (0.000%)
UDPdisc: 0 (0.000%)
ICMPdis: 0 (0.000%)
FRAG: 0 (0.000%)
FRAG 6: 0 (0.000%)
ARP: 178 (0.004%)
EAPOL: 0 (0.000%)
ETHLOOP: 0 (0.000%)
IPX: 0 (0.000%)
OTHER: 596 (0.012%)
DISCARD: 0 (0.000%)
InvChkSum: 9 (0.000%)
S5 G 1: 0 (0.000%)
S5 G 2: 5915 (0.120%)
Total: 4920496
=======================================

Kullanılan sistem FreeBSD ise netstat -B komutuyla da ne kadarlık paket kaybı olduğu gözlemlenebilir.

[[email protected] ~]# netstat -B
Pid Netif Flags Recv Drop Match Sblen Hblen Command
20000 em0 p–s— 8611 8505 8611 32762 32730 snort
41911 em0 p–s— 81404 0 81404 10692 0 ourmon

This entry was posted in IDS/IPS/IDP, Snort and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 19 =