Tag Archives: apache ssl

Apache İçin SSL Sertifikası Oluşturma

SSL sertifikası kullanımı için iki yol vardır. Bunlardan biri sertifika isteği oluşturarak bunu geçerli bir sertifika otoritesi(CA) göndermek, diğeri de kendi sertifika otoritemizi oluşturarak sertifika taleplerini onaylamak. Sertifika işlemleri için komut satırından openssl, grafik arabirim tercih ediyorsanız XCA kullanabilirsiniz.

Posted in Encrytion, Web Security | Tagged | Leave a comment