Medusa – Network servislerine yönelik bruteforce test aracı

Güvenlik testlerinin önemli konularından biri de bruteforce parola saldırılardır. Özellikle hedef sistemlerde herhangi bir açık bulunamıyorsa ve dışarıya açık login servisi sunuluyorsa bruteforce saldırıları kaçınılmaz olur.

Network üzerinden yapılan bruteforce denemelerinde en önemli nokta yazılımın paralel denemeler yapabilmesi ve modüler yapıda(çokça sayıda network servisini destekleme) olmasıdır.

Network üzerinden yapılacak brute force denemeleri içi çeşitli yazılımlar var. Bunlardan en günceli ve özellik olarak en zengini Medusa’dır.  Medusa ve diğer bruteforce yazılımlarının güncel karşılaştırma tablosu için http://foofus.net/jmk/medusa/medusa-compare.html  adresi incelenmelidir.

Medusa Kurulumu:

#apt-get install medusa //Debian/Ubuntu Linux dağıtımları için

sonrasinda hangi parametreleri aldigini ve yardim menusunu goruntulemek için komut satırından medusa yazilir.

[email protected]:~# medusa
Medusa v1.4 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <[email protected]>

ALERT: Host information must be supplied.

….

Medusa’nin moduler yapısı sayesinde bilinen çoğu network servisine yönelik bruteforce denemeleri yapılabilir. Desteklenen modullerin neler oldugunu gormek icin -d parametresi kullanilir.

[email protected]:~# medusa -d
Medusa v1.4 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <[email protected]>

Available modules in “.” :

Available modules in “/usr/lib/medusa/modules” :
+ cvs.mod : Brute force module for CVS sessions : version 1.0.0
+ ftp.mod : Brute force module for FTP/FTPS sessions : version 1.3.0
+ http.mod : Brute force module for HTTP : version 1.3.0
+ imap.mod : Brute force module for IMAP sessions : version 1.1.0
+ mssql.mod : Brute force module for M$-SQL sessions : version 1.1.1
+ mysql.mod : Brute force module for MySQL sessions : version 1.2
+ ncp.mod : Brute force module for NCP sessions : version 1.0.0
+ nntp.mod : Brute force module for NNTP sessions : version 0.9
+ pcanywhere.mod : Brute force module for PcAnywhere sessions : version 1.0.2
+ pop3.mod : Brute force module for POP3 sessions : version 1.1.1

Herhangi bir module ait ek parametreler  dogrudan ekranda gozukmez. Ilgili module ait ek parametreleri ogrenmek için medusa -M modül_ismi -q parametreleri kullanılır.

[email protected]:~#medusa -M web-form -q

Medusa v1.4 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <[email protected]>

web-form.mod (0.9) Luciano Bello <[email protected]> :: Brute force module for web forms

Available module options:
USER-AGENT:?       User-agent value. Default: “I’m not Mozilla, I’m Ming Mong”.
FORM:?             Target form to request. Default: “/”
DENY-SIGNAL:?      Authentication failure message. Attempt flagged as successful if text is not present in

Medusa kullanarak SSH brute force denemesi:

[email protected]:~# medusa -M ssh -m BANNER:SSH-2.0-MEDUSA -h localhost -u huzeyfe -P wordlist
Medusa v1.4 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <[email protected]>

ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 127.0.0.1 (1/1) User: huzeyfe (1/1) Password: a (1/26125)
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 127.0.0.1 (1/1) User: huzeyfe (1/1) Password: aba (2/26125)
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 127.0.0.1 (1/1) User: huzeyfe (1/1) Password: abaci (3/26125)
ERROR: Failed to retrieve supported authentication modes. Aborting…
ERROR: No supported authentication methods located.
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 127.0.0.1 (1/1) User: huzeyfe (1/1) Password: abacilik (4/26125)

This entry was posted in Network Security, Penetration, Security Tools and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Medusa – Network servislerine yönelik bruteforce test aracı

  1. Murat says:

    Hüzeyfe hocam bu tool’un win sürümü varmı acaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − six =