Bilgi güvenliğine ait bileşenlerden hangisi sizin için daha önceliklidir?

Türkiye’de bilgi güvenliğine ait alt bileşenlerin(ağ güvenliği, uygulama güvenliği, yönetmelikler, istemci güvenliği vs) hangisinin daha fazla dikkat çektiğini araştırmak için bir anket çalışması başlattık.

Bu konuda değerli görüşünüzü sağ taraftaki anket köşesinden oylayabilirsiniz.

This entry was posted in Misc and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 11 =