Snort IPS için bypass kiti

Snort’u ticari ortamlarda inline modda kullanıyorsanız Snort makinesinin çeşitli durumlarda çalışmaması tüm sistemi etkileyecektir. Bunun için genellikle tercih edilen yöntem bypass kit kullanmaktır. Bypass kiti hem Snort çalıştıran makinenin elektrik durumunu hem de Snort’u kontrol ederek bir aksilik durumda paket kaybı yaşatmadan trafiği normal olarak akıtmaya devam edecektir.

Bu konuda ben Netoptics cihazlarını tercih ediyorum. Kite http://www.netoptics.com/support/documents/BypassSolution.pdf adresinden bypass kitin çalışma mantığına ve özelliklerine erişebilirsiniz.

This entry was posted in IDS/IPS/IDP, Snort and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 12 =