Linux parola güvenliği

Linux dağıtımlarında sistem hesaplarının parolaları /etc/shadow dosyasında hash+salt şeklinde saklanır. Salt(tuz) her seferinde değişken olarak atanan bir değerdir, bu şekile aynı parolayı iki kere girildiğinde hash değerleri farklı çıkacaktır.

Parola formatı

root:$6$GkfJ0/H/$IDtJEzDO1vh8VyDG5rnnLLMXwZl.cikulTg4wtXjq98Vlcf/PA2D1QsT7VHSsu46B/od4IJlqENMtc8dSpBEa1
root: kullanıcı adı
ilk $ ile ikinci $ arasındaki sayı hangi şifreleme/hash algoritmasının kullanıldığını belirtir. Buradaki değer
1 ise MD5
2a ise Blowfish (OpenBSD)
5 ise SHA256
6 ise SHA512 kullanılmış demektir.

İkinci $ ile üçüncü $ arasındaki karekterler parolanın önceden hazırlanmış hash değerleri(rainbow table) kullanılarak yapılacak kırma deneyimlerini zorlaştırma amaçlıdır ve salt değeri olarak bilinir.

Sonraki karekterler de parolanın şifrelenmiş halidir.

Internet üzerinde MD5 kullanan parolaları kırmak için çeşitli araçları bulunmaktadır(John The Ripper) fakat JTR’in son sürümü SHA512 ile hashlenmiş Linux parolalarını kiramamaktadır. Yine internet üzerinden yapılacka araştırmayla JTR’in SHA512 hashli parolaları kırabilmesi için gerekli yamalara ulaşılabilir.

This entry was posted in Linux Security and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − seventeen =